برای 11 شهریور جایی برنامه نگذارید!

برای 11 شهریور جایی برنامه نگذارید!
تیم ملی ایران روز 11 شهریور، ساعت 21 در ورزشگاه آزادی میزبان تیم قطر است و این بازی برای کی روش و شاگردانش، حیاتی است.

برای 11 شهریور جایی برنامه نگذارید!

تیم ملی ایران روز 11 شهریور، ساعت 21 در ورزشگاه آزادی میزبان تیم قطر است و این بازی برای کی روش و شاگردانش، حیاتی است.
برای 11 شهریور جایی برنامه نگذارید!

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author