برای کارگری که شرافت را در فوتبال معنا کرد

برای کارگری که شرافت را در فوتبال معنا کرد
گلر ملی پوش نفت که بارها اعلام کرده بود قبل از فوتبال کارگری می کرد خوب میفهمد باید نانش حلال باشد، با تمام قوا مقابل تیم مورد علاقه اش بازی کرد.

برای کارگری که شرافت را در فوتبال معنا کرد

گلر ملی پوش نفت که بارها اعلام کرده بود قبل از فوتبال کارگری می کرد خوب میفهمد باید نانش حلال باشد، با تمام قوا مقابل تیم مورد علاقه اش بازی کرد.
برای کارگری که شرافت را در فوتبال معنا کرد

لایسنس نود 32 ورژن 5

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author