برای نبرد حساس با سایپا/ 11 مرد مظلومی چه کسانی هستند؟

برای نبرد حساس با سایپا/ 11 مرد مظلومی چه کسانی هستند؟
با توجه به رسیدن بازیکنان مصدوم و محروم استقلال کادرفنی این تیم کار سختی برای انتخاب ترکیب اصلی خود دارد.

برای نبرد حساس با سایپا/ 11 مرد مظلومی چه کسانی هستند؟

با توجه به رسیدن بازیکنان مصدوم و محروم استقلال کادرفنی این تیم کار سختی برای انتخاب ترکیب اصلی خود دارد.
برای نبرد حساس با سایپا/ 11 مرد مظلومی چه کسانی هستند؟

لایسنس نود 32 ورژن 7

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author