برانکو مدافع استرالیایی را نمی‌خواهد/ گولتس می‌رود رامین می‌آید

برانکو مدافع استرالیایی را نمی‌خواهد/ گولتس می‌رود رامین می‌آید
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس مدافع استرالیایی را نمی‌خواهد

برانکو مدافع استرالیایی را نمی‌خواهد/ گولتس می‌رود رامین می‌آید

برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس مدافع استرالیایی را نمی‌خواهد
برانکو مدافع استرالیایی را نمی‌خواهد/ گولتس می‌رود رامین می‌آید

عکس های داغ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author