برادر کروس: تونی هیچ مشکلی با زیدان ندارد

برادر کروس: تونی هیچ مشکلی با زیدان ندارد
برادر هافبک آلمانی رئال مادرید شایعات اختلاف تونی کروس با زین الدین زیدان، سرمربی رئال، را تکذیب می کند.

برادر کروس: تونی هیچ مشکلی با زیدان ندارد

برادر هافبک آلمانی رئال مادرید شایعات اختلاف تونی کروس با زین الدین زیدان، سرمربی رئال، را تکذیب می کند.
برادر کروس: تونی هیچ مشکلی با زیدان ندارد

بک لینک رنک 4

label, , , , , , , , , , , ,

About the author