با کفاشیان درباره جلسه مهم با اینفانتینو علیه AFC و تعریف دوباره رئیس جمهور از بازی ایران و آرژانتین

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال می گوید الان زود است درباره بازگشتش به انتخابات حرف بزند.

اتومبیل

خرم خبر

label, , , , , , , ,

About the author