با پیروزی 2-0 مقابل سویا/ بارسلونا قهرمان کوپا دل ری شد

با پیروزی 2-0 مقابل سویا/ بارسلونا قهرمان کوپا دل ری شد
بارسلونا با پیروزی 2-0 مقابل سویا در وقت های اضافه، فاتح رقابت های کوپا دل ری شد.

با پیروزی 2-0 مقابل سویا/ بارسلونا قهرمان کوپا دل ری شد

بارسلونا با پیروزی 2-0 مقابل سویا در وقت های اضافه، فاتح رقابت های کوپا دل ری شد.
با پیروزی 2-0 مقابل سویا/ بارسلونا قهرمان کوپا دل ری شد

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author