با صحبت وزیر ورزش با رئیس سازمان صداوسیما؛ / ماموریت ناظمی در وزارت ورزش تمدید شد

با صحبت وزیر ورزش با رئیس سازمان صداوسیما؛ / ماموریت ناظمی در وزارت ورزش تمدید شد
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت ورزش در خصوص پایان ماموریت و تمدید آن در این وزارتخانه توضیحاتی را ارائه کرد.

با صحبت وزیر ورزش با رئیس سازمان صداوسیما؛ / ماموریت ناظمی در وزارت ورزش تمدید شد

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت ورزش در خصوص پایان ماموریت و تمدید آن در این وزارتخانه توضیحاتی را ارائه کرد.
با صحبت وزیر ورزش با رئیس سازمان صداوسیما؛ / ماموریت ناظمی در وزارت ورزش تمدید شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author