با خداحافظی شواینی/ مانوئل نویر، کاپیتان جدید مانشافت

با خداحافظی شواینی/ مانوئل نویر، کاپیتان جدید مانشافت
دروازه‌بان ژرمن‌ها به عنوان کاپیتان تیم ملی این کشور انتخاب شد.

با خداحافظی شواینی/ مانوئل نویر، کاپیتان جدید مانشافت

دروازه‌بان ژرمن‌ها به عنوان کاپیتان تیم ملی این کشور انتخاب شد.
با خداحافظی شواینی/ مانوئل نویر، کاپیتان جدید مانشافت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author