بایرنی‌ها نگران وضعیت سلامت ماتیاس سامر

بایرنی‌ها نگران وضعیت سلامت ماتیاس سامر
زخم کهنه مدیر ورزشی بایرن بار دیگر سر باز کرده تا موجی از نگرانی وابستگان به این تیم مونیخی را در بر گیرد.

بایرنی‌ها نگران وضعیت سلامت ماتیاس سامر

زخم کهنه مدیر ورزشی بایرن بار دیگر سر باز کرده تا موجی از نگرانی وابستگان به این تیم مونیخی را در بر گیرد.
بایرنی‌ها نگران وضعیت سلامت ماتیاس سامر

آپدیت نود 32 ورژن 9

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author