باید در اجرای اقتصاد مقاومتی به ظرفیت‌های فراوان داخلی اتکا کرد

باید در اجرای اقتصاد مقاومتی به ظرفیت‌های فراوان داخلی اتکا کرد
رهبر انقلاب نقش فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی را در رصد دقیق فعالیت‌های دستگاه‌ها، بسیار با اهمیت خواندند و گفتند: در این رصد، باید دستگاه‌هایی که در چارچوب این سیاست‌ها حرکت می‌کنند تقویت و دستگاه‌هایی که بی تفاوت هستند، به مسیر اصلی کشانده شوند.
۱۶:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۸ فروردین


باید در اجرای اقتصاد مقاومتی به ظرفیت‌های فراوان داخلی اتکا کرد

رهبر انقلاب نقش فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی را در رصد دقیق فعالیت‌های دستگاه‌ها، بسیار با اهمیت خواندند و گفتند: در این رصد، باید دستگاه‌هایی که در چارچوب این سیاست‌ها حرکت می‌کنند تقویت و دستگاه‌هایی که بی تفاوت هستند، به مسیر اصلی کشانده شوند.
۱۶:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۸ فروردین


باید در اجرای اقتصاد مقاومتی به ظرفیت‌های فراوان داخلی اتکا کرد

بک لینک قوی label, , , , , , , , , , , ,

About the author