بانک بزرگ ایرانی – روسی در راه تاسیس

بانک بزرگ ایرانی – روسی در راه تاسیس
بنابر اعلام مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه، تهران و مسکو به برخی نتایج مثبت در مذاکرات در خصوص تاسیس بانک ایرانی – روسی دست یافته اند.
۰۸:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


بانک بزرگ ایرانی – روسی در راه تاسیس

بنابر اعلام مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه، تهران و مسکو به برخی نتایج مثبت در مذاکرات در خصوص تاسیس بانک ایرانی – روسی دست یافته اند.
۰۸:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۰ اردیبهشت


بانک بزرگ ایرانی – روسی در راه تاسیس

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author