باغ زیبای پرندگان در تهران

باغ زیبای پرندگان در تهران
بزرگترین مجموعه نگهداری پرندگان در شمال شرقی پایتخت و در دل جنگل های لویزان قرار دارد. هر روز هزاران نفر برای دیدن انواع پرندگان زیبا به این مجموعه سر می زنند.
۱۳:۴۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


باغ زیبای پرندگان در تهران

بزرگترین مجموعه نگهداری پرندگان در شمال شرقی پایتخت و در دل جنگل های لویزان قرار دارد. هر روز هزاران نفر برای دیدن انواع پرندگان زیبا به این مجموعه سر می زنند.
۱۳:۴۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


باغ زیبای پرندگان در تهران

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author