بازیکنی که کریمی او را آنفالو کرده بود حالا فالو می شود!

بازیکنی که کریمی او را آنفالو کرده بود حالا فالو می شود!
فسخ قرارداد رامین رضائیان با ریزه اسپور باعث شد تا پرسپولیسی ها دوباره او را فالو کنند.

بازیکنی که کریمی او را آنفالو کرده بود حالا فالو می شود!

فسخ قرارداد رامین رضائیان با ریزه اسپور باعث شد تا پرسپولیسی ها دوباره او را فالو کنند.
بازیکنی که کریمی او را آنفالو کرده بود حالا فالو می شود!

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author