بازیکنان کاسب را نمی‌خواهم/ مایلی‌کهن: داوری و بارندگی عامل شکست‌مان بود

بازیکنان کاسب را نمی‌خواهم/ مایلی‌کهن: داوری و بارندگی عامل شکست‌مان بود
سرمربی ملوان با اشاره به بارندگی هوا این مساله را در شکست تیمش مقابل تراکتورسازی موثر دانست.

بازیکنان کاسب را نمی‌خواهم/ مایلی‌کهن: داوری و بارندگی عامل شکست‌مان بود

سرمربی ملوان با اشاره به بارندگی هوا این مساله را در شکست تیمش مقابل تراکتورسازی موثر دانست.
بازیکنان کاسب را نمی‌خواهم/ مایلی‌کهن: داوری و بارندگی عامل شکست‌مان بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author