بازیکنان تیم فوتبال آلومینیوم مهمان‌های ویژه مزار هادی نوروزی

بازیکنان تیم فوتبال آلومینیوم مهمان‌های ویژه مزار هادی نوروزی
بازیکنان و کادرفنی تیم فوتبال آلومینیوم اراک ظهر امروز با حضور بر سرمزار هادی نوروزی، کاپیتان فقید تیم فوتبال پرسپولیس، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.

بازیکنان تیم فوتبال آلومینیوم مهمان‌های ویژه مزار هادی نوروزی

بازیکنان و کادرفنی تیم فوتبال آلومینیوم اراک ظهر امروز با حضور بر سرمزار هادی نوروزی، کاپیتان فقید تیم فوتبال پرسپولیس، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.
بازیکنان تیم فوتبال آلومینیوم مهمان‌های ویژه مزار هادی نوروزی

موسیقی روز

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author