بازگشت میوه های قاچاق به بازار

بازگشت میوه های قاچاق به بازار
عرضه میوه‌های قاچاق که براساس تشدید نظارت‌ها به شدت کاهش یافته بود، دوباره در سطحی کمتر به برخی مغازه‌ها بازگشته است.
۱۰:۳۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


بازگشت میوه های قاچاق به بازار

عرضه میوه‌های قاچاق که براساس تشدید نظارت‌ها به شدت کاهش یافته بود، دوباره در سطحی کمتر به برخی مغازه‌ها بازگشته است.
۱۰:۳۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


بازگشت میوه های قاچاق به بازار

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author