بازگشت رونالدو و بنزما به تمرینات رئال مادرید

بازگشت رونالدو و بنزما به تمرینات رئال مادرید
بعد از مدت ها، کریس رونالدو و کریم بنزما، دو ضلع از سه ضلع هجومی رئال مادرید به تمرینات گروهی این تیم بازگشتند.

بازگشت رونالدو و بنزما به تمرینات رئال مادرید

بعد از مدت ها، کریس رونالدو و کریم بنزما، دو ضلع از سه ضلع هجومی رئال مادرید به تمرینات گروهی این تیم بازگشتند.
بازگشت رونالدو و بنزما به تمرینات رئال مادرید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author