بازيكن بايرن در تمرين خونه به خونه (عكس)

بازيكن بايرن در تمرين خونه به خونه (عكس)
على كريمى روز گذشته در تمرين خونه به خونه حضور يافت و در كنار بازيكنان به تمرين پرداخت.

بازيكن بايرن در تمرين خونه به خونه (عكس)

على كريمى روز گذشته در تمرين خونه به خونه حضور يافت و در كنار بازيكنان به تمرين پرداخت.
بازيكن بايرن در تمرين خونه به خونه (عكس)

آپدیت نود 32 ماهانه

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author