in اخبار جدید

بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی

بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی
فرمانده کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع بازدید کردند.
۱۷:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی

فرمانده کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع بازدید کردند.
۱۷:۳۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *