in اخبار جدید

بازداشت یازده کماندو دیگر در ترکیه

بازداشت یازده کماندو دیگر در ترکیه
یازده کماندو در حال شکار گراز به جرم دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه بازداشت شدند.
۱۹:۱۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


بازداشت یازده کماندو دیگر در ترکیه

یازده کماندو در حال شکار گراز به جرم دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه بازداشت شدند.
۱۹:۱۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


بازداشت یازده کماندو دیگر در ترکیه

موزیک جوان

Related Posts

Written By:

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *