ایکاردی: بهانه ای برای این شکست نیست

ایکاردی: بهانه ای برای این شکست نیست
مائورو ایکاردی، مهاجم اینتر پس از شکست مقابل هاپوئل مدعی شد که بهانه ای برای این نتیجه قابل قبول نیست.

ایکاردی: بهانه ای برای این شکست نیست

مائورو ایکاردی، مهاجم اینتر پس از شکست مقابل هاپوئل مدعی شد که بهانه ای برای این نتیجه قابل قبول نیست.
ایکاردی: بهانه ای برای این شکست نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author