این پرسپولیسی می گوید خدا رحم کرد زنده از اهواز برگشتند

این پرسپولیسی می گوید خدا رحم کرد زنده از اهواز برگشتند
بنگر می گوید اگر دربی را نمی بردند در اهواز سنگ نمی خوردند.

این پرسپولیسی می گوید خدا رحم کرد زنده از اهواز برگشتند

بنگر می گوید اگر دربی را نمی بردند در اهواز سنگ نمی خوردند.
این پرسپولیسی می گوید خدا رحم کرد زنده از اهواز برگشتند

لایسنس نود 32 ورژن 4

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author