این بدشانسی استقلال به پرسپولیسی‌ها ربط دارد!

این بدشانسی استقلال به پرسپولیسی‌ها ربط دارد!
مدیرفنی استقلال می‌گوید از بد حادثه، استقلال درحالی که مسیرش رو به رشد است، با روزهای خوب پرسپولیس روبرو شده‌است.

این بدشانسی استقلال به پرسپولیسی‌ها ربط دارد!

مدیرفنی استقلال می‌گوید از بد حادثه، استقلال درحالی که مسیرش رو به رشد است، با روزهای خوب پرسپولیس روبرو شده‌است.
این بدشانسی استقلال به پرسپولیسی‌ها ربط دارد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author