اینفوگراف گل زیبا و مارادونایی سائول نیکس و توصیف آقای گلزن!

اینفوگراف گل زیبا و مارادونایی سائول نیکس و توصیف آقای گلزن!
سائول نیکس می گوید گلی که به بایرن زده تا ابد در خاطر هواداران این تیم می ماند.

اینفوگراف گل زیبا و مارادونایی سائول نیکس و توصیف آقای گلزن!

سائول نیکس می گوید گلی که به بایرن زده تا ابد در خاطر هواداران این تیم می ماند.
اینفوگراف گل زیبا و مارادونایی سائول نیکس و توصیف آقای گلزن!

لایسنس نود 32 ورژن 7

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author