اینجا زمین فوتبال است یا پارکینگ؟ (عکس)

اینجا زمین فوتبال است یا پارکینگ؟ (عکس)
اینجا پارکینگ نیست. استادیوم شهدای شهر جم است. جایی که دیدارهای خانگی تیم پارس جم با مربیگری مهدی پاشازاده برگزار می شود.

اینجا زمین فوتبال است یا پارکینگ؟ (عکس)

اینجا پارکینگ نیست. استادیوم شهدای شهر جم است. جایی که دیدارهای خانگی تیم پارس جم با مربیگری مهدی پاشازاده برگزار می شود.
اینجا زمین فوتبال است یا پارکینگ؟ (عکس)

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author