ایران و ایتالیا ۶ سند همکاری امضا کردند

ایران و ایتالیا ۶ سند همکاری امضا کردند
ایران و ایتالیا در جریان سفر ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا به تهران ۶ سند همکاری در زمینه های مختلف امضا کردند.
۱۲:۳۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


ایران و ایتالیا ۶ سند همکاری امضا کردند

ایران و ایتالیا در جریان سفر ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا به تهران ۶ سند همکاری در زمینه های مختلف امضا کردند.
۱۲:۳۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردین


ایران و ایتالیا ۶ سند همکاری امضا کردند

خرید بک لینک

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author