ایران موفق‌ترین فدراسیون تیراندازی جهان شد

ایران موفق‌ترین فدراسیون تیراندازی جهان شد
در نشست اخیر کارشناسان خبره و مدیران ارشد تیراندازی جهان، ایران به عنوان موفق‌ترین فدراسیون معرفی شد.

ایران موفق‌ترین فدراسیون تیراندازی جهان شد

در نشست اخیر کارشناسان خبره و مدیران ارشد تیراندازی جهان، ایران به عنوان موفق‌ترین فدراسیون معرفی شد.
ایران موفق‌ترین فدراسیون تیراندازی جهان شد

آپدیت نود 32

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author