ایران با همه توان در کنار دولت و ملت سوریه

ایران با همه توان در کنار دولت و ملت سوریه
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با روسای احزاب و سران طوایف و عشایر سوریه بر ادامه حمایت های ایران از دولت و مردم این کشور تاکید کرد.
۱۷:۵۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


ایران با همه توان در کنار دولت و ملت سوریه

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با روسای احزاب و سران طوایف و عشایر سوریه بر ادامه حمایت های ایران از دولت و مردم این کشور تاکید کرد.
۱۷:۵۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


ایران با همه توان در کنار دولت و ملت سوریه

لایسنس نود 32 ورژن 9

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author