ایران از تنظیم بازار نفت حمایت می کند

ایران از تنظیم بازار نفت حمایت می کند
وزیر نفت تاکید کرد ایران از تلاش برای تنظیم بازار نفت حمایت می کند.
۱۵:۵۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


ایران از تنظیم بازار نفت حمایت می کند

وزیر نفت تاکید کرد ایران از تلاش برای تنظیم بازار نفت حمایت می کند.
۱۵:۵۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


ایران از تنظیم بازار نفت حمایت می کند

لایسنس نود 32 ورژن 6

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author