ایتالیا سفیر پیشنهادی نتانیاهو را نپذیرفت!

ایتالیا سفیر پیشنهادی نتانیاهو را نپذیرفت!
ایتالیا ضمن اعلام مخالفت با تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تعیین “ویاما نیرنشطاین” به عنوان سفیر این رژیم در رم، خواستار بازنگری در این تصمیم شد.
۲۰:۰۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


ایتالیا سفیر پیشنهادی نتانیاهو را نپذیرفت!

ایتالیا ضمن اعلام مخالفت با تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تعیین “ویاما نیرنشطاین” به عنوان سفیر این رژیم در رم، خواستار بازنگری در این تصمیم شد.
۲۰:۰۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۹ فروردین


ایتالیا سفیر پیشنهادی نتانیاهو را نپذیرفت!

خرید بک لینک

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author