ایتالیا دو داعشی را بازداشت کرد

پلیس ایتالیا دو متهم به ارتباط با داعش در شهر رم بازداشت کرد.
۲۰:۲۵ – ۱۳۹۴ شنبه ۲۲ اسفند


خبر دانشجویی

خرم خبر

label, , , , , , , , ,

About the author