اگر غربی ها کج راهه بروند، توافق هسته ای به هم خواهد خورد

اگر غربی ها کج راهه بروند، توافق هسته ای به هم خواهد خورد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر غربی ها بخواهند موضوع هسته ای را به گونه ای دیگر مطرح کنند، توافق به هم خواهد خورد.
۰۸:۱۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


اگر غربی ها کج راهه بروند، توافق هسته ای به هم خواهد خورد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر غربی ها بخواهند موضوع هسته ای را به گونه ای دیگر مطرح کنند، توافق به هم خواهد خورد.
۰۸:۱۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


اگر غربی ها کج راهه بروند، توافق هسته ای به هم خواهد خورد

خرید vpn ارزان

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author