او در شرایط کنونی بهترین گزینه بود/ چرخابی: از زاغی‌نژاد انتقاد نکنید

او در شرایط کنونی بهترین گزینه بود/ چرخابی: از زاغی‌نژاد انتقاد نکنید
عضو کمیته فنی تیم سپاهان اعتقاد دارد قاسم زاغی‌نژاد انتخاب خوبی برای سپاهان بوده است.

او در شرایط کنونی بهترین گزینه بود/ چرخابی: از زاغی‌نژاد انتقاد نکنید

عضو کمیته فنی تیم سپاهان اعتقاد دارد قاسم زاغی‌نژاد انتخاب خوبی برای سپاهان بوده است.
او در شرایط کنونی بهترین گزینه بود/ چرخابی: از زاغی‌نژاد انتقاد نکنید

آپدیت آنلاین نود 32

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author