اولین واکنش رسمی یک مسئول استقلالی به کمک علیرضا منصوریان!

اولین واکنش رسمی یک مسئول استقلالی به کمک علیرضا منصوریان!
منصور پورحیدری می گوید منصوریان برای حرفه مربیگری خودش به استقلال کمک کرده است.

اولین واکنش رسمی یک مسئول استقلالی به کمک علیرضا منصوریان!

منصور پورحیدری می گوید منصوریان برای حرفه مربیگری خودش به استقلال کمک کرده است.
اولین واکنش رسمی یک مسئول استقلالی به کمک علیرضا منصوریان!

پسورد نود 32

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author