اولین برد ایرلند شمالی در تاریخ یورو

اولین برد ایرلند شمالی در تاریخ یورو
ایرلند شمالی با نتیجه دو بر صفر توانست اوکراین را شکست دهد.

اولین برد ایرلند شمالی در تاریخ یورو

ایرلند شمالی با نتیجه دو بر صفر توانست اوکراین را شکست دهد.
اولین برد ایرلند شمالی در تاریخ یورو

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author