اوزیل خواهان جدایی از آرسنال

خبرگزاری Don Balon مدعی شد که اگر آرسن ونگر،‌سرمربی آرسنال در این تیم ماندنی شود،‌مسوت اوزیل باشگاه را ترک خواهد کرد.

دانلود سریال

کانون نماز

label, , , , , , , , ,

About the author