اوباما به انگلیس رفت

اوباما به انگلیس رفت
رئیس جمهور آمریکا با هدف متقاعد کردن رای دهندگان انگلیسی برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا، به انگلیس رفت.
۰۷:۵۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


اوباما به انگلیس رفت

رئیس جمهور آمریکا با هدف متقاعد کردن رای دهندگان انگلیسی برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا، به انگلیس رفت.
۰۷:۵۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


اوباما به انگلیس رفت

آپدیت نود 32 ورژن 4

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author