انگلیس پاسخگوی تسلیح ائتلاف کودک‌کُش عربستان باشد

انگلیس پاسخگوی تسلیح ائتلاف کودک‌کُش عربستان باشد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعای یک مقام انگلیسی در قبال نقش ایران در بحران یمن گفت انگلیس به عنوان تأمین‎کنندۀ سلاح ائتلاف تجاوزگرِ عربستان باید پاسخگوی افکار عمومی جهان باشد.
۱۵:۳۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۱ مرداد


انگلیس پاسخگوی تسلیح ائتلاف کودک‌کُش عربستان باشد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعای یک مقام انگلیسی در قبال نقش ایران در بحران یمن گفت انگلیس به عنوان تأمین‎کنندۀ سلاح ائتلاف تجاوزگرِ عربستان باید پاسخگوی افکار عمومی جهان باشد.
۱۵:۳۷ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۱ مرداد


انگلیس پاسخگوی تسلیح ائتلاف کودک‌کُش عربستان باشد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author