انهدام بزرگترین باند قاچاق کالا در ۶ سال اخیر، ارزش محموله بیش از ۲۳ میلیارد

انهدام بزرگترین باند قاچاق کالا در ۶ سال اخیر، ارزش محموله بیش از ۲۳ میلیارد
با همکاری گمرک و نیروی انتظامی بزرگترین محموله قاچاق ۶ سال اخیر در بندر شهید رجایی کشف و ۱۱ نفر از پرسنل گمرک و سازمان دریانوردی در این رابطه دستگیر شدند.
۲۲:۴۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۸ تیر


انهدام بزرگترین باند قاچاق کالا در ۶ سال اخیر، ارزش محموله بیش از ۲۳ میلیارد

با همکاری گمرک و نیروی انتظامی بزرگترین محموله قاچاق ۶ سال اخیر در بندر شهید رجایی کشف و ۱۱ نفر از پرسنل گمرک و سازمان دریانوردی در این رابطه دستگیر شدند.
۲۲:۴۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۸ تیر


انهدام بزرگترین باند قاچاق کالا در ۶ سال اخیر، ارزش محموله بیش از ۲۳ میلیارد

استخدام آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author