انفجارهای تایلند ارتباطی با تروریسم ندارد

انفجارهای تایلند ارتباطی با تروریسم ندارد
پلیس تایلند اعلام کرد: انفجارهای ۲۴ ساعت گذشته که چهار کشته و بیش از ۲۰ زخمی بر جای گذاشت، ارتباطی با تروریسم بین المللی ندارد، بلکه بیشتر به نظر می رسد که یک خرابکاری محلی با هدف بی ثبات کردن کشور باشد.
۱۱:۴۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۲ مرداد


انفجارهای تایلند ارتباطی با تروریسم ندارد

پلیس تایلند اعلام کرد: انفجارهای ۲۴ ساعت گذشته که چهار کشته و بیش از ۲۰ زخمی بر جای گذاشت، ارتباطی با تروریسم بین المللی ندارد، بلکه بیشتر به نظر می رسد که یک خرابکاری محلی با هدف بی ثبات کردن کشور باشد.
۱۱:۴۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۲ مرداد


انفجارهای تایلند ارتباطی با تروریسم ندارد

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author