انتقاد خداداد از نکونام/ عزیزی: کاش به جای مشت گره کردن،نکات فنی یاد می‌گرفتی

انتقاد خداداد از نکونام/ عزیزی: کاش به جای مشت گره کردن،نکات فنی یاد می‌گرفتی
خداداد عزیزی نسبت به رفتار نکونام در بازی با قطر واکنش نشان داد.

انتقاد خداداد از نکونام/ عزیزی: کاش به جای مشت گره کردن،نکات فنی یاد می‌گرفتی

خداداد عزیزی نسبت به رفتار نکونام در بازی با قطر واکنش نشان داد.
انتقاد خداداد از نکونام/ عزیزی: کاش به جای مشت گره کردن،نکات فنی یاد می‌گرفتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author