انتقاد تند پاشازاده از شکست استقلال در دربی/آنهایی مسئول هستند که مظلومی را 11 شب سرمربی کردند!

انتقاد تند پاشازاده از شکست استقلال در دربی/آنهایی مسئول هستند که مظلومی را 11 شب سرمربی کردند!
پیشکسوت استقلال معتقد است دوره مربیان سنتی تمام شده و فوتبال روز دنیا نیاز به مربی جوان با تفکرات جدید دارد.

انتقاد تند پاشازاده از شکست استقلال در دربی/آنهایی مسئول هستند که مظلومی را 11 شب سرمربی کردند!

پیشکسوت استقلال معتقد است دوره مربیان سنتی تمام شده و فوتبال روز دنیا نیاز به مربی جوان با تفکرات جدید دارد.
انتقاد تند پاشازاده از شکست استقلال در دربی/آنهایی مسئول هستند که مظلومی را 11 شب سرمربی کردند!

خرید بک لینک

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author