انتقادسناتور امریکایی ازبازی سیاسی آمریکاعلیه ایران

انتقادسناتور امریکایی ازبازی سیاسی آمریکاعلیه ایران
سناتور سابق آمریکا تاکید کرد: اقدام دادگاه عالی آمریکا در توقیف دارایی های ایران بازی سیاسی و غیر قانونی است.
۱۵:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


انتقادسناتور امریکایی ازبازی سیاسی آمریکاعلیه ایران

سناتور سابق آمریکا تاکید کرد: اقدام دادگاه عالی آمریکا در توقیف دارایی های ایران بازی سیاسی و غیر قانونی است.
۱۵:۳۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


انتقادسناتور امریکایی ازبازی سیاسی آمریکاعلیه ایران

لایسنس نود 32 ورژن 9

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author