انتشار پیشنهاد رسمی باشگاه برایتون به مظلومی/ گفتم 2.6 میلیون پوند کم است نرفتم انگلیس!

انتشار پیشنهاد رسمی باشگاه برایتون به مظلومی/ گفتم 2.6 میلیون پوند کم است نرفتم انگلیس!
در پی جنجال های که پیرامون پیشنهاد یک باشگاه انگلیسی به علیرضا منصوریان رقم خورد چند مربی دیگر هم مدعی شدند از این پیشنهادات دریافت کرده بودند از جمله پرویز مظلومی.

انتشار پیشنهاد رسمی باشگاه برایتون به مظلومی/ گفتم 2.6 میلیون پوند کم است نرفتم انگلیس!

در پی جنجال های که پیرامون پیشنهاد یک باشگاه انگلیسی به علیرضا منصوریان رقم خورد چند مربی دیگر هم مدعی شدند از این پیشنهادات دریافت کرده بودند از جمله پرویز مظلومی.
انتشار پیشنهاد رسمی باشگاه برایتون به مظلومی/ گفتم 2.6 میلیون پوند کم است نرفتم انگلیس!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author