انتخابات فدراسیون فوتبال در چه صورتی به تنفس می خورد؟

انتخابات فدراسیون فوتبال در چه صورتی به تنفس می خورد؟
رییس فدراسیون فوتبال باردیگر با تاکید بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر، موضوعی را به میان کشیده که ممکن است انتخابات را بی‌نتیجه بگذارد و ثبت نام کاندید‌اها مجددا صورت گیرد.

انتخابات فدراسیون فوتبال در چه صورتی به تنفس می خورد؟

رییس فدراسیون فوتبال باردیگر با تاکید بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر، موضوعی را به میان کشیده که ممکن است انتخابات را بی‌نتیجه بگذارد و ثبت نام کاندید‌اها مجددا صورت گیرد.
انتخابات فدراسیون فوتبال در چه صورتی به تنفس می خورد؟

لایسنس نود 32 ورژن 9

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author