امید ابراهیمی واقعا قهر کرده؟

امید ابراهیمی واقعا قهر کرده؟
امید ابراهیمی هافبک استقلال در تمرین عصر این تیم هم حاضر نشد.

امید ابراهیمی واقعا قهر کرده؟

امید ابراهیمی هافبک استقلال در تمرین عصر این تیم هم حاضر نشد.
امید ابراهیمی واقعا قهر کرده؟

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author