امیدی به کمیته انضباطی نیست/ منصوریان: حرف های بیرانوند عجیب نیست

امیدی به کمیته انضباطی نیست/ منصوریان: حرف های بیرانوند عجیب نیست
سرمربی استقلال معتقد است که حضور تیم های لیگ های پایین با توجه به فاصله کم بین بازی ها کار را سخت می کند.

امیدی به کمیته انضباطی نیست/ منصوریان: حرف های بیرانوند عجیب نیست

سرمربی استقلال معتقد است که حضور تیم های لیگ های پایین با توجه به فاصله کم بین بازی ها کار را سخت می کند.
امیدی به کمیته انضباطی نیست/ منصوریان: حرف های بیرانوند عجیب نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author