امیدواری ساخو به محرومیت کوتاه مدت

امیدواری ساخو به محرومیت کوتاه مدت
مدافع فرانسوی لیورپول امیدوار است تا همچون دیگر مدافع این باشگاه با محرومیتی کوتاه مدت به علت مثبت شدن آزمایش دوپینگش رو به رو شود.

امیدواری ساخو به محرومیت کوتاه مدت

مدافع فرانسوی لیورپول امیدوار است تا همچون دیگر مدافع این باشگاه با محرومیتی کوتاه مدت به علت مثبت شدن آزمایش دوپینگش رو به رو شود.
امیدواری ساخو به محرومیت کوتاه مدت

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author