امیدوارم هواداران به ورزشگاه برگردند/ ایران‌پوریان: تصمیمی برای فصل بعد نگرفتم

امیدوارم هواداران به ورزشگاه برگردند/ ایران‌پوریان: تصمیمی برای فصل بعد نگرفتم
مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی از هواداران تیمش خواست در بازی های آینده به ورزشگاه بیایند.

امیدوارم هواداران به ورزشگاه برگردند/ ایران‌پوریان: تصمیمی برای فصل بعد نگرفتم

مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی از هواداران تیمش خواست در بازی های آینده به ورزشگاه بیایند.
امیدوارم هواداران به ورزشگاه برگردند/ ایران‌پوریان: تصمیمی برای فصل بعد نگرفتم

آپدیت آفلاین نود 32

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author